header banner
Default

Is dit reëel in Nederland? En wat doe je als je bank omvalt?


De afgelopen weken zijn we opgeschrikt doordat een aantal buitenlandse banken op het randje van omvallen stonden. Maar wat gebeurt er als er in Nederland een bank omvalt? En is dit scenario reëel? Radar spreekt met Edin Mujagic, hoofdeconoom bij OHV Vermogensbeheer.

Geld tot een bepaald bedrag gedekt

In Nederland en de gehele Europese Unie wordt gebruikgemaakt van een depositogarantiestelsel . Dit is een regeling waardoor jouw (spaar)geld tot 100.000 euro gedekt is bij het omvallen van een bank. Mujagic: ‘’Deze regeling geldt per persoon per bank. Stel dat jij bij twee verschillende banken een dergelijk bedrag hebt staan en ze vallen beide om, dan is jouw bedrag twee keer verzekerd voor maximaal 100.000 euro.’’

Gezamenlijke afspraken

Maar hoe werkt dit? Mujagic legt uit dat er binnen de Europese Unie afspraken zijn gemaakt. ‘’Om binnen de EU als bank te opereren moet je je hieraan houden. Het komt erop neer dat banken geld afdragen aan gezamenlijk potje, waaruit geput kan worden op het moment dat een bank omvalt. Mocht dit potje écht tekort komen, dan staat de Nederlandse Staat, via De Nederlandsche Bank, garant voor hetzelfde bedrag van 100.000 euro.’’

In principe geen zorgen maken

Als jij onverwachts in de krant leest dat jouw bank is omgevallen, is er volgens Mujagic geen directe reden tot zorgen. Ook niet als jouw geld op een andere rekening staat binnen de Europese Unie. ‘’Als jouw geld op bijvoorbeeld een Spaanse bank staat, dan val je onder het Spaanse depositogarantiestelsel  en ben je dus gedekt.’’

‘’Wat wel belangrijk is: sommige banken - zoals de Volksbank - hebben verschillende takken (SNS, ASN, Regiobank). Als de hoofdbank dan omvalt en je hebt bij deze verschillende takken geld gestald, dan telt die 100.000 euro maar één keer.’’

Wat zijn de regels bij een hypotheek?

Maar wat nou als de bank waar jij je lening of hypotheek bij hebt afgesloten omvalt? ‘’Dan is er geen reden tot juichen’’, legt Mujagic uit. ‘’Je moet nog steeds het bedrag terugbetalen, alleen wordt het overgenomen door een andere bank. Dit gebeurt onder dezelfde voorwaarden als jij destijds de lening of hypotheek hebt afgesloten.’’

Is het reëel dat een Nederlandse bank omvalt?

Ook Mujagic kan niet in een glazen bol kijken en vertellen of er Nederlandse banken om gaan vallen. Wel acht hij de kans een stuk kleiner dan in de Verenigde Staten. ‘’De kans is er altijd, maar is een stuk kleiner dan in de VS. Dat komt omdat ze daar de afgelopen jaren het toezicht hebben verminderd, waardoor problemen van een bank minder snel zichtbaar worden. In de EU staan de banken sinds 2008 onder scherp toezicht en moeten ze meer buffers aanhouden, waardoor er in een eerder stadium aan de bel kan worden getrokken.’’

Sources


Article information

Author: Kenneth Abbott

Last Updated: 1703850002

Views: 1159

Rating: 3.7 / 5 (88 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kenneth Abbott

Birthday: 2006-12-09

Address: 797 Mckay Courts, Frenchhaven, NY 83372

Phone: +4277114572121233

Job: Project Manager

Hobby: Chess, Stargazing, Gardening, Golf, Aquarium Keeping, Playing Piano, Card Games

Introduction: My name is Kenneth Abbott, I am a unguarded, treasured, dedicated, unwavering, audacious, proficient, ingenious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.