header banner
Default

Samenwerken bij public relations


PR & Influencer Marketing

Storytelling

Wij vinden dat mooie verhalen gedeeld moeten worden. Door warme relaties te onderhouden met journalisten, influencers, opinieleiders en content creators delen wij onze verhalen via hun netwerken. Op die manier werken we samen aan de kunst van storytelling. Met elkaar brengen wij de juiste verhalen bij de juiste mensen, op het juiste moment.

De markten die wij voornamelijk bewerken zijn Duitsland, België, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, De Verenigde Staten en China. Om de bezoeker in eigen land te inspireren, nemen we Nederlandse vakpers ook mee in de mediabewerking.

Binnen storytelling is kwaliteit belangrijker dan kwantiteit. Daarom bepalen we heel scherp de doelstellingen, doelgroepen en gewenste positioneringbranding. Op basis daarvan selecteren we de meest geschikte PR-kanalen en media, met het juiste bereik bij de juiste doelgroepen. Dat hoeft dus niet per se een traditionele persreis te zijn. Steeds vaker kiezen we voor innovatieve, inspirerende concepten die de media verrassen. Ook zetten we waar mogelijk virtuele of hybride events in, waarmee we een grotere groep journalisten tegelijk bereiken. Dat is niet alleen efficiënt, maar ook duurzaam.

Onze activiteiten

Een greep uit onze activiteiten:

  • Media pitching: we leggen contact met de juiste media om het verhaal onder de aandacht te brengen. Dit kan door middel van een persbericht naar een grote groep mediacontacten of meer individueel gericht: een persoonlijk bericht naar een of enkele van de mediacontacten met wie we werken.
  • Persbezoeken, zowel individueel als in groepen.
  • Virtuele persbezoeken, als reizen niet kan of niet nodig is.
  • Media events, deze vinden plaats in de markt van herkomst. We organiseren onze eigen media-events of we zijn aanwezig bij media events van derden.
  • Nieuwsbrieven en persberichten worden verstuurd naar onze persdatabase. Onze database verschilt per markt en medialandschap, maar varieert van 500 tot 5000 perscontacten.
  • Clippingservice, de resultaten van onze activiteiten worden door ons gemonitord en gerapporteerd. We maken gebruik van lokale clippingservices om goed te kunnen monitoren wat het effect is van onze uitgevoerde activiteiten.

Duurzaam toerisme tijdens persbezoeken aan Nederland

Met persbezoeken aan Nederland kunnen we de internationale media goed bereiken en bewerken. Samen met lokale partners in Nederland verzorgen we een volledig programma inclusief reis-, overnachtings- en interviewmogelijkheden. De behaalde resultaten van zo'n persreis worden door ons gemonitord en gerapporteerd. We willen dat al onze persreizen bijdragen aan ons duurzame gedachtengoed en duurzame activiteiten bevatten. Daarnaast delen we onze kennis op het gebied van duurzame persreizen graag. Hiervoor organiseren we jaarlijkse een internationale trip waarin we de beste voorbeelden delen van duurzame activiteiten in Nederland. Hiermee willen we verzekeren dat deze informatie op een strategisch juiste manier wordt gedeeld in de media, op zowel nationale als internationale markten. Naast fysieke persbezoeken hebben we door de COVID-19 pandemie ook ervaring opgedaan in het organiseren we ook virtuele persreizen. Als reizen niet kan of niet nodig is zetten we daarom online een programma in elkaar en nodigen we journalisten en content creators uit digitaal deel te nemen.

Ieder jaar organiseren we media events in onder andere Londen, Berlijn, Keulen en Parijs. Daarnaast zijn we aanwezig bij (terugkerende) media events van derden zoals het Bloggersevent en de ANTOR-workshop in Vlaanderen, Travelcon in de Verenigde Staten en de Adonet workshop in Frankrijk. Hieronder vind je de videoverslagen van inspirerende events.

PR, social media en content creators

Binnen ons PR & influencer marketing team vertellen we gericht verhalen over de bestemming Nederland. We bezitten verschillende social media kanalen (Visit Netherlands, Hier Moet Je Zijn) waar we dagelijks duizenden potentiële bezoekers inspireren met unieke reisverhalen over Nederland. Dit doen we door middel van persoonlijke verhalen, verteld door lokale bewoners, Instagram take-overs of edutainment content waarin we onze doelgroep meer leren over Nederland als reisbestemming. Op verschillende manieren werken we aan de reputatie van Nederland als bestemming en overtuigen we mensen om Nederland aan hun #travelbucketlist toe te voegen.

Ook op onze website Holland.com plaatsen we regelmatig content om te informeren, maar vooral te inspireren. Met jaarlijks 18 miljoen unieke gebruikers van over de hele wereld zien we dat Holland.com in toenemende mate een belangrijke rol speelt in de verhalen die we delen met de wereld. We richten ons daarbij op de bezoeker die in de zogenoemde ‘dreaming fase’ zit en zich daarbij op zoek is naar bijzondere en authentieke verhalen over een bestemming. Een van de paradepaardjes waarmee Holland.com dit sinds 2022 doet is de contenthub. Een digitale etalage met veel ruimte voor foto en video, en waarop we onze unieke contentproducties rondom zorgvuldig uitgetekende thema's kunnen uitlichten.

Sources


Article information

Author: Michael Hicks

Last Updated: 1703291403

Views: 608

Rating: 4.9 / 5 (78 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Michael Hicks

Birthday: 2015-01-16

Address: 51244 Christine Mountain, New Aaronville, MD 25374

Phone: +4183300279278879

Job: Translator

Hobby: Hiking, Skateboarding, Calligraphy, Reading, Archery, Bowling, Origami

Introduction: My name is Michael Hicks, I am a unswerving, fearless, dazzling, spirited, Gifted, intrepid, receptive person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.